M. Coaching & Advies
Wat aandacht krijgt groeit!


Coaching

 

Allerlei zaken kunnen de aanleiding zijn voor een coaching gesprek, zoals:

Onbalans in werkenergie
Een groot deel van onze tijd zijn we aan het werk. Dat kost energie. Als het goed is, dan krijg je ook energie van je werk. Hoe is jouw energiebalans? Of merk je dat je de laatste tijd teveel vermoeid bent? Of ervaar je vooral spanning in je werk? Of zoek je juist meer uitdaging in je werk? Wil je jezelf verder ontwikkelen, waarbij je de regie in eigen hand wil nemen?

De Werkenergieanalyse is dan iets voor jou. Een instrument dat je inzicht geeft in je energie- en stressbronnen.

Je vraag kan zijn: Hoe krijg ik mijn werkenergie weer in balans en zorg ik voor bevlogenheid in mijn werk? 

Zelfzorg
Het is je duidelijk en net zoals bij velen blijft dit ook voor jou een strijd. Je wéét dat zelfzorg belangrijk is. Alleen je wilt graag een goede partner, vader/moeder, dochter/zoon, vriend(in), broer/zus, werknemer/-gever en collega zijn. Het is zoeken naar evenwicht. Met zelfzorg voorop.

Je vraag kan zijn: Hoe zorg ik voor mezelf (zowel op mentaal, fysiek als emotioneel gebied) en hoe neem ik daar volledig de verantwoordelijkheid voor? Hoe zorg ik dat ik vitaal blijf? 

Stress die niet functioneel is
Stress is functioneel, daar bereik je kortstondig veel mee. Stress die niet functioneel is (ook wel disfunctionele stress genoemd) ga je in je lichaam voelen. Je leeft dan te lang in een hoge versnelling. Te lange disfunctionele stress kan leiden tot overspannenheid, burn-out of depressie. Ook te weinig prikkeling, uitdaging, verveling, voldoening en/of vernieuwing kan daartoe leiden. Dan heet het een bore-out. De symptomen zijn hetzelfde.
Je vraag kan zijn: Hoe herken je disfunctionele stress bij jezelf en hoe wil je er mee omgaan?  

Eenzaamheid
Eenzaamheid kan iedereen overkomen en is van alle leeftijden. Vooral als je het sterk of langdurig voelt. Het is je niet verbonden voelen. Je mist een hechte emotionele en/of sociale band met anderen. Je kunt het gevoel hebben, dat je er niets aan kan doen. Begrijpelijke gedachtes. Je kunt er meestal wel wat aan doen. Eenzaamheid is voor iedereen anders. Wat werkt ook. Standaardoplossingen zijn er niet. Er over praten kan een goede eerste stap zijn om eenzaamheid te verminderen en om vervolgens tot verdere stappen te komen.
Je vragen kunnen zijn: hoe kan ik leren beter om te gaan met eenzaamheidsgevoelens? Wat is de oorzaak of zijn oorzaken? Hoe kan ik activiteiten leren ontplooien gericht op ontmoeting en/of netwerkversterking die mij helpen de eenzaamheid te verminderen of te doorbreken? 
 

Mantelzorg
Het geven van zorg aan je geliefde, ouder of kind kan je veel voldoening geven. Tegelijkertijd kan het ook belastend zijn. Zeker als de zorg van langere duur is.
Je vraag kan zijn: Hoe pas je het mantelzorgen in: in je leven met werk, gezin, hobby’s en zorg voor jezelf?
 

Zelfontplooiing
Zelfontplooiing is de behoefte om aan je persoonlijke en mentale ontwikkeling te werken. Het gaat om het benutten van je eigen potentieel. Dit kan op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld te studeren, reizen, lezen, gesprekken te voeren met anderen en/of nieuwe levenservaringen op te doen.
Je vragen kunnen zijn: Wie ben je, wat kan je en wat wil je? Hoe wil je jouw drie psychologische basisbehoeften (autonomie, competentie en verbinding)  vervullen en hoe geef je op basis daarvan je persoonlijk ontwikkelingsplan vorm?

Introvertheid
Introvert is een benaming voor personen die naar binnen gekeerd zijn. Introverte mensen zijn niet per definitie verlegen. Het kost hen alleen meer energie om zich te profileren. De energie is naar binnen gericht. Het zijn meer denkers dan doeners. Dat maakt introverte mensen in het algemeen rustiger dan de daar tegenovergestelde extraverte mensen. Introverten en extraverten verschillen op veel gebieden. Ze verschillen bijvoorbeeld in de manier waarop ze omgaan met prikkels, de manier waarop ze denken, communiceren en besluiten nemen. Weinig mensen zijn op de hoogte over hoe het bij introverten werkt. Ook introverten zelf niet. Dit komt omdat extravert gedrag vaak als de norm wordt gezien. Hierdoor ervaren introverten vaak onnodig spanning, omdat ze proberen te voldoen aan de extraverte norm. Ze worden vaak over het hoofd gezien en dat terwijl introverten extraverten juist aan het denken kunnen zetten.
Je vraag kan zijn: Hoe handhaaf je je als introvert in een extraverte wereld?


Bij het coachen wordt gebruik gemaakt van de principes van zowel het Progressiegericht coachen, het Krachtgericht coachen als het ‘Accelerated Behavioural Change Model’ (ABC-model). Gestimuleerd wordt dat je gaat werken aan een persoonlijk regieplan. Dat regieplan kan je zien als praktisch naslagwerk met handvatten die je helpen om regie over je eigen leven te blijven houden ook na de coaching.Organisatieadvies


Om (weer) meer beweging in de organisatie, de afdeling, het team of anders gezegd het systeem te krijgen, kan een onafhankelijk adviseur de hefboom zijn om verandering te realiseren en het systeem naar een hoger niveau te tillen. Heb je iemand nodig om erachter te komen wat er speelt in het systeem? Door in gesprek te gaan met één of meer medewerkers, door te luisteren en het stellen van rake vragen kan er vaak op eenvoudige wijze weer beweging in het systeem komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de principes van het systemisch werken.  

Voor dit soort advies ga ik graag met je in gesprek en aan de hand daarvan kom ik met een voorstel in de vorm van een offerte.